Trung tâm hỗ trợ

Tại đây, Quý khách được giới thiệu, hướng dẫn chi tiết về các sản phẩm dịch vụ trực tuyến, các quy định giao dịch trên thị trường chứng khoán và các sản phẩm dịch vụ mà FPTS đang cung cấp.

Hướng dẫn xóa cache

Hướng dẫn đồng bộ Token Card

Giờ giao dịch tại sàn FPTS

Mở tài khoản giao dịch chứng khoán

Nộp tiền và rút tiền

Lưu ký chứng khoán

Giao dịch chứng khoán cơ sở

Thanh toán phí dịch vụ môi giới

Hướng dẫn rút chứng khoán đã lưu ký

Đóng tài khoản

Hướng dẫn thay đổi thông tin

Biểu mẫu và hợp đồng giao dịch chứng khoán tại FPTS

Điều khoản và quy tắc hoạt động diễn đàn EzDiscuss của FPTS

Bản điều khoản chung về giao dịch ký quỹ chứng khoán tại FPTS

Hướng dẫn chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết do FPTS quản lý cổ đông

Quy định quản lý và Hướng dẫn sử dụng Thiết bị xác thực người dùng - Token Card

Hướng dẫn đọc bảng giá trực tuyến Sàn GDCK TP. Hồ Chí Minh_en

Hướng dẫn đọc bảng giá trực tuyến Sàn GDCK Hà Nội

Các quy định và khái niệm trong giao dịch chứng khoán

Lãi suất áp dụng trên số dư tiền tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng mở tại FPTS

Một số thông tin về thuế thu nhập trong lĩnh vực chứng khoán

Hướng dẫn thủ tục cho, biếu, tặng chứng khoán

Hướng dẫn phong tỏa/giải tỏa chứng khoán tự nguyện theo yêu cầu

Hướng dẫn phong tỏa và giải tỏa chứng khoán làm tài sản đảm bảo khoản vay

Hướng dẫn thủ tục thừa kế chứng khoán

Hướng dẫn chuyển quyền sở hữu chứng khoán qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Hướng dẫn chuyển khoản chứng khoán theo yêu cầu của khách hàng

Hướng dẫn thủ tục bán chứng khoán trong đợt chào mua công khai

Hướng dẫn nộp tiền giao dịch chứng khoán qua ngân hàng trực tuyến VCB-IB@NKING

Hướng dẫn đối với khách hàng mở tài khoản tiền giao dịch chứng khoán tại ngân hàng (áp dụng từ ngày 1/8/2013)

Một số quy định giao dịch chứng khoán niêm yết và đăng ký giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (áp dụng từ 29/07/2013)

Một số quy định giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (áp dụng từ 22/07/2013)