Kính gửi Quý khách,

Hệ thống của FPTS đang cập nhật kết quả giao dịch phiên ngày 22/01/2018.

Chúng tôi sẽ bắt đầu mở cửa thị trường để Quý khách giao dịch từ 21h ngày 22/01/2018

Trân trọng cảm ơn!